EĞİTMENLER

Bülent Sezgin

İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rejisörlük yüksek lisans programını bitirdi. “Avrupa’da Rejisörlük Kavramının Ortaya Çıkışı/Stanislavski ve Brecht Örnekleri Üzerinden Yönetmenlik Metodolojisinin İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezini yazdı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde doktora eğitimine başladı. 2014 yılında “Estetik Deneyim ve Öğrenme Olanağı Açısından Oyun-Drama-Tiyatro İlişkisi” adlı doktora tezini savunarak mezun oldu. Halen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Bölümü akademik danışmanı olarak görev yapmaktadır. Tiyatro ve drama eğitimi alanında birçok kurumda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik atölye çalışmaları düzenlemektedir. Oyunculuk, reji, çeviri-araştırma, iletişim ve organizasyon gibi alanlarda faaliyet göstermekte ve Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi internet portalinde editör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Merkezi yönetim kurulu üyesidir.

Burcu Ertürk Kılıç

Akademik olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri bölümünde sanatla öğrenme üzerine çalışmalar yürüten Burcu Ertürk Kılıç, aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2003 yılında mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nı bitirmiş ve eğitimine Boğaziçi Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Doktora Programı'nda devam etmiştir. Şu anda, Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik personel olarak çalışmakta; Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde eğitmenlik yapmakta ve Kariyer Merkezi Koordinatörü olarak idari görev yürütmektedir. Ayrıca, 1998 yılından itibaren TRT Seslendirme Sanatçısı olarak çalışmış ve kurum dışında da birçok radyo ve televizyon projesinde seslendirme yapmıştır. Tiyatro, iletişim, medya, reklamcılık, siyaset ve liderlik alanlarında uluslararası projeler ve programlarda aktif olarak çalışmış, bu konularda yayınlar çıkarmıştır. Aynı zamanda TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu’nda ses sanatçısı olarak yer almış, Orff Müzik Aletleri ile öğrencilerle grup çalışmalarının öncülüğünü yapan Ankara Çoksesli Müzik Derneği’nde çalışmalarda bulunmuştur. Akademik çalışmalarının yanında, Ankara Deneme Sahnesi’nde oyunculuk kariyerini de devam ettiren sanatçı, 2011 yılından itibaren İstanbul’a taşınmış ve Sadri Alışık Tiyatrosu’nda drama ve oyunculuk eğitimine devam etmiştir. Şu anda, uluslararası platformda faaliyet gösteren SanatOdası/KunstRaum Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk yapmakta ve diksiyon, iletişim, dijitalleşme, drama, tasarım ve sanatla öğrenme, yaratıcılık, liderlik, öğrenme ve öğretme yöntemleri üzerine eğitimler vermektedir. Uluslararası THEATRE (TİYATRO) Projesi kapsamında, İtalya’da geliştirilen ve okula devam motivasyonunu artırmada bir yöntem olarak drama ve tiyatroyu uygulayan “Cosquillas Metodu”nun Türkiye’de uygulanması ve bu metodun Türkiye koşullarına adaptasyonu ile ilgili çalışmalar yürütmekte, aynı zamanda 21. Yüzyıl Post-truth döneminde sanat yoluyla yaratıcı liderlik gelişimi  üzerine doktora tezini yazmaktadır.

Doç.Dr.Fatih Çağlayan Mercan

Doç. Dr. Fatih Çağlayan Mercan Marmara Üniversitesi'nde Fizik Eğitimi lisansının ardından fen eğitimi alanında The Ohio State University'de yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Araştırmaları kişisel epistemoloji, argümantasyona dayalı öğretim yöntemleri, öğretim programlarının analizi ve geliştirilmesi ve uluslararası büyük ölçekli sınavlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Hizmet öncesi fen ve matematik öğretmenlerine yönelik öğretim yöntemleri, araştırma yöntemleri, müfredat analizi ve geliştirme ile bilim teknoloji ve toplum gibi konularda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.

Yetişkin eğitimi ile ilgili iki ayrı Avrupa Birliği projesinde araştırmacı olarak görev almıştır. Üniversite dışındaki kurumsal eğitimlerde eğiticinin eğitimi ve takım oyunu başta olmak üzere çeşitli eğitimler vermektedir. Ayrıca hizmet içi öğretmen eğitimine yönelik olarak fen bilimlerinde sorgulamaya dayalı öğretim yöntemleri, STEM öğretimi ve ölçme ve değerlendirme  konularında eğitimler vermektedir.

Dr. Mercan 2011 ve 2013 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından Öğretimde Üstün Başarı ödülüne layık bulunmuştur.

Doç.Dr.Fatma Aslan Tutak

Fatma Aslan-Tutak,  2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi Bölümünden mezun olmasının ardından 2005 yılında University of Florida’da başlamış olduğu matematik eğitimi alanındaki doktora eğitimini tamamlamış ve 2010 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Aslan-Tutak’ın araştırmaları öğretmen eğitimi, matematik öğretme bilgisi ve ölçülmesi, matematik eğitimi alanında uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar, öğretmen adayları ve öğretmenlerin bilgisinin güçlendirilmesi için eğitimler geliştirilmesi ve uygulanması, sınıf tabanlı ölçme-değerlendirme, fen ve matematik alanlarında sınıf içi ölçme değerlendirme uygulamaları, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi konuları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Doç.Dr.Sevil Akaygün

Lisans derecesini 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği programından alan Dr. Akaygün, 12 yıl kimya ve fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Fen Bilimleri Eğitimi alanında yüksek lisans, 2008 yılında Kuzey Kolorado Üniversitesi’nden kimya alanında yüksek lisans, 2009 yılında aynı üniversiteden kimya eğitimi alanında doktora derecelerini almıştır. Araştırma alanları arasında kimya eğitiminde görselleştirme ve teknoloji kullanımı, nanoteknoloji eğitimi ve STEM eğitimi bulunan Dr. Akaygün, bu konularda projeler yürütmekte ve öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitimler vermektedir.

Dr.Öğr.Üyesi Aylin Buran

Yrd. Doç. Dr. Aylin Buran Saint Benoit Fransız Lisesi’nde tamamladığı lise eğitiminin ardından, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan aldı. Ardından aynı bölümün Yetişkin Eğitimi Programı’nda Classical Music Stage as Informal Learning Space: The Case of Fazıl Say başlıklı teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Eğitim Bilimleri Bölümü’nde iki yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2005-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde psikolojik danışman olarak görev yaptı. Görevi devam ederken, Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Eskiçağ felsefesi ve epistemoloji üzerine özel öğrenci olarak dersler aldı. Bu süre zarfında yüksek lisans tezi geliştirilmiş bir içerik ile Fazıl Say and the Classical Music Stage as Informal Learning Space adı altında Peter Lang Yayınları tarafından yayımlandı. Şu an bu yayın Harvard, Yale Üniversiteleri başta olmak üzere, birçok üniversitenin koleksiyonunda bulunmaktadır. Aylin Buran, bir dönemini University of London Institute of Education’da geçirdiği doktora sürecini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde An Analysis of the Critical Thinking of University Students Enrolled in a Faculty of Education başlıklı doktora tezi ile tamamladı.   Buran, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin aylık yayını olan Boğaziçi Dergisi’nde gönüllü olarak başladığı yayın hayatına 2011 yılında profesyonel olarak devam etti. Boğaziçi Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak beş yıl görev yaptı. Aylin Buran, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yaz okulu kapsamında üç dönem, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde ise iki dönem ders verdi; şu anda Okan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

Dr.Öğr.Üyesi Engin Ader

Dr. Öğr. Üyesi Engin Ader Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır.  2009 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve matematik öğretmen eğitimi, problem çözme, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi, istatistik öğretimi gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Engin Ader farklı seviyelerde çalışan öğretmenlere matematik öğretim uygulamaları konusunda eğitimler vermektedir. 2014 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Merak Eden Çocuk Okullarının ilkokul ve ortaokul seviyesinde matematik eğitim danışmanlığını yapmaktadır. Bunun yanı sıra 2016-2017 akademik yılında Arizona Eyalet Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuş ve bu süre zarfında alanın önde gelen akademisyenleriyle birlikte çalışmalar yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında European Association for Research in Learning and Instruction - EARLI’nin üstbiliş ve özdüzenleme çalışma grubunun koordinatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca MEB bünyesinde yürütülen Üstün Yetenekli Öğrenciler için Öğretim Programlarının hazırlanması, ve çeşitli seviyelerde matematik öğretim programlarının hazırlanmasında görev almaktadır.

Dr.Öğr.Üyesi Gaye Defne Ceyhan

Dr.Öğr.Üyesi Gaye Defne Ceyhan, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda tamamlamıştır. 8 yıl çeşitli okullarda fen bilgisi öğretmeni olarak görev aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda yüksek lisansını tamamlamış ve bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yüksek lisans tezinde öğretmen adaylarının iklim değişikliğini akla yatkın bulmalarında kişisel, bilişsel ve davranışsal boyutların etkilerini incelemiştir. Doktora eğitimini A.B.D.’de Syracuse Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda tamamlamıştır. Bu süreçte bölümde öğretim görevlisi olarak dersler vermiş ve bir projede proje koordinatörü olarak görev almıştır. Fen eğitimi, iklim değişikliği eğitimi, bilim iletişimi, bilimsel pratikler konularında araştırmalar yürütmekte ve bu alanlarda öğretmen eğitimleri vermektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Fen ve matematik öğretmen adaylarına yönelik öğretim bilimi, öğretim yöntemleri, araştırma yöntemleri, öğretmenlik uygulamaları gibi konularda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Dr. Ceyhan 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından Öğretimde Üstün Başarı ödülüne layık bulunmuştur.

Dr.Öğr.Üyesi Hamdi Erkunt

Boston Üniversitesinde Eğitim Teknolojisi doktorası yapan Erkunt, 1998 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesidir. Bilgi ve enformasyon teknolojileri kullanarak bilgiyi tüketmek yerine üretmekte iş birliği yapan öğretmen ve öğrencinin oluşturduğu alt kültür ve ustalık temel araştırma konularıdır. Ayrıca, bir işi hakkıyla yapmayı sağlayacak gerçek becerilerin ancak yap öğren esasına dayalı tecrübelerle kazanılacağına dayanarak öğrencileriyle birlikte yap öğren ilkesine dayalı kavram anlama ve beceri geliştirme simülasyonları geliştirmektedir. Çeşitli TÜBİTAK projelerine hakemlik ve izleyicik de yapan Erkunt, iş performansına yönelik beceri geliştirme eğitimleri tasarlamada deneyimlidir. Boğaziçi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü başkanlığını da yürüten Hamdi Erkunt, üniversite yıllarından beri amatörce bisiklete binmeye devam etmekte, fırsat buldukça da gönül verdiği Offroad etkinliklerine katılmaktadır.

Dr.Öğr.Üyesi Mutlu Şen Akbulut

Doktora öğrenimini Georgia Üniversitesinde (The University of Georgia) Eğitim Teknolojisi alanında tamamlayan Mutlu Şen-Akbulut, 2018 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, öğretimsel tasarım, eğitsel yazılım geliştirme ve değerlendirme gibi çeşitli dersler vermektedir. Dr. Şen-Akbulut’un güncel araştırmaları eğitimde teknoloji entegrasyonu, çevrimiçi ve karma öğrenme ortamları, 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için uygun pedagojiler, proje-temelli öğrenme ve öğretmen eğitimi gibi konuları içermektedir.

Dr.Öğr.Üyesi Nur Yiğitoğlu

Nur Yigitoglu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyati (ana dal) ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık (çift anadal) alanlarında tamamlamıştır. 2006 yılında Fulbright Üstün Başarı bursunu alarak yüksek lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve master derecesini 2008 yılında Michigan State Üniversitesi’nden İngilizce öğretmenliği alanında almıştır. 2011 yılında Georgia State Üniversitesi’nde yazma öğretmeni eğitimi alanında yazdığı tez ile doktora derecesini almıştır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve lisans ve yüksek lisans seviyelerinde yazma, ikinci dil öğretim yöntemleri ve araştırma yöntemleri alanlarında çeşitli dersler vermektedir. Güncel araştırmaları ikinci dilde yazma ve ikinci dil edinimi arasındaki arayüz, ikinci dilde yazma eğitiminde tür/janr odaklı yöntem kullanımı ve ikinci dil yazma öğretmeni eğitimi konularına odaklanmaktadır.

Dr.Öğr.Üyesi Özge Özdemir

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Montclair State University / Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) merkezinde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği programını tamamladı. Pek çok ülkede ilerlemeci öğretim yöntemleri arasında ilk sıralarda yer alan Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemini Türkiye’de bilinir kılma, araştırma ve uygulama çalışmalarıyla yaygınlaştırma amacıyla Little Thinkers Society’i kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası programını yürütmekte, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersi vermektedir. Eğitmenlik, eğitmen eğitimi, eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 2009 doğumlu Ferhan'ın annesidir.

Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Erdiller

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Yüksek Lisans Eğitim Bursu ile Indiana University, Bloomington’da Erken Çocukluk Eğitimi alanında doktora eğitimi almak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. 2003 yılında doktora eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye dönmüştür. Doktora eğitimi süresince erken çocukluk eğitimi alanına ek olarak erken çocukluk döneminde aile-çocuk ilişkilerini temel alan aile çalışmaları alanında yan dal eğitimini tamamlamıştır. 2003-2009 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde, 2009-2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi’nde Okul Öncesi Öğretmenliği programlarında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2011 yılından itibaren de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Başlıca çalışma ve araştırma alanları arasında öğretmen eğitimi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, çocukluğun tarihçesi ve toplumsal görünümleri, çocukluk sosyolojisi ve çocuk hakları yer almaktadır. 2006 yılında ilk oğlunun dünyaya gelmesiyle çocukların çocuklar tarafından yaşanmakta olan dünyasına adım atmış ve çocuğun sesini duymaya başlamış, ikinci oğlunun dünyaya gelmesiyle de bu sese kulaklarını kapatamayacağını anlayarak bilimsel çalışmalarını bu alana yoğunlaştırarak, çocuğun insan hakları savunucusu olmayı misyon edinmiştir. Bu doğrultuda mesleki kimliğinin en temel amacı, çocuklarla birlikte, yetişkin hegemonyasındaki dünyayı çocuk içeren, çocuğun sesine ve kararlarına yer veren bir dünya haline getirebilmektir.

Öğr.Gör. Aylin Vartanyan Dilaver

Aylin Vartanyan Dilaver Columbia Üniversitesi Alman Edebiyatı Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. European Graduate School’da Dışavurumcu Sanat ve Sosyal Dönüşüm alanında doktora eğitimine devam etmektedir. 1994 yılından beri B.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun bir üyesi olarak İngilizce eğitmeni, Sınav ve Müfredat hazırlama komitesi üyesi ve son olarak da İleri İngilizce Biriminin bir üyesi olarak çalışmıştır. 2006 yılından beri Barış Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde müdür yardımcılığı yapmaktadır. Merkez çalışmalarının bir parçası olarak konferanslar organize etmekte, eğitim malzemeleri hazırlamakta, öğrenciler, eğitmenler, danışmanlar, STK çalışanları ve gençlerle çatışmaları dışavurumcu sanat yoluyla dönüştürme konusunda atölyeler yapmaktadır.

Prof.Dr.Zeynep Kızıltepe

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, Robert Koleji bitirdikten sonra, lisans ve öğretmenlik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; yüksek lisansını ise aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. Daha sonra, University of Exeter’dan doktora derecesini Eğitim alanından aldıktan sonra, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde önce Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne, 2001 yılında ise aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümüne geçti. Prof. Kızıltepe, Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, iki farklı dekana Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu; üniversitenin çeşitli kurul ve komisyonlarında görev yaptı. Üniversite dışında ise, çeşitli eğitim kurumlarında kısa ve uzun süreli olarak akademik danışmanlık yaptı. Prof. Kızıltepe’nin yurt içinde ve yurt dışında (ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda, Hindistan, Japonya) yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri, Türkiye’de yayınlanmış ‘Öğretişim-Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım’ adlı bir ders kitabı ile Peter Lang Publishers’dan basım aşamasında olan ‘Motivational Issues in Teaching’ adlı bir kitabı vardır.

S.MEHMET İNAN

1995 yılında M.S.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Daha öğrencilik yıllarında başta  Lucas Film “ Genç İndian’a Jones “ tv dizisinin Türkiye’de çekilen bölümleri olmak üzere bir sürü yabancı film ve Tv dizisinde asistan olarak çalıştı. Reklam filmlerinde oynadı ve çalıştı. Sonra kendi önce free-lance”olarak reklam filmi yönetmenliği yapmaya başladı. Kendi yapım şirketini kurdu yönetti. Ortak projelerde senaryo yazarlığı yaptı. Özellikle mitoloji, tasavvuf, hikaye anlatıcılığı ve doğaçlama tiyatroyla  ilgileniyor. Hala sinema tv sosyal medya için yeni projeler üretiyor. 2000 ‘den sonra Galatasaray üniversitesinde verdiği  “Reklamda Yaratıcılık “  ve Mithat Alam Film merkezinde verdiği “Sinema’da Kahraman’ın Yolculuğu “dersleriyle  eğitimcilik hayatı başladı..2010 dan beri Boğaziçi Üniversitesi’nde  “Sinema’da mitolojik yapı ve hikaye anlatımı “ve “ Yaratıcı Senaryo “ diye iki ders veriyor. Üniversite bünyesinde ve “ ferelance” olarak, özel kuruluşlar, şirketler için lise çağındaki gençlerden kırk yaş üstü öğrencilere ve şirket çalışanlarına kadar fark segmentlerden insanlara eğitim vermeye devam ediyor.

Uzm. Psik. Danışman Neylan Özdemir

İstanbul Üniversitesi Pedagoji lisansı ve Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisansüstü derecesi vardır. La Joya Enstitüsünde “Grup Danışmanlığı”, Community Stress Prevention Center ve Nord International Trauma Consultancy’de “Psikolojik Kriz ve Müdahale Teknikleri” alanlarında sertifika programlarını tamamlamıştır. ileri süpervizyon eğitimini de kapsayan 5 yıl süreli “Aile Terapisi” eğitimini bitirmiş, ardından, alandaki yoğun uygulama çalışmaları devam ederken Hiebert Institute’ten “aile terapisinde süpervizörlük eğitimi” nin bir bölümünü almıştır. Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin kurucularından ve yöneticilerinden biridir. Uzun yıllar İstanbul Özel Amerikan Robert Kolejde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. BAKIŞ ta özelikle bireysel ve aile danışmanlığı ve psikolojik kriz müdahale konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Yetişkinler, gençler için konferanslar, seminerler vermekte, eğitim gruplarını yürütmekte, kendini geliştirme, iletişim, gençlerin gelişimleri ve sosyal beceri kazanmaları konusunda programlar geliştirilmesinde ve uygulanmasında çeşitli vakıf ve dernekler için katkıda bulunarsak görev almaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve uygulanmasında yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.   Çalışma ve projelerinden bazıları;
 • 1997-1998 yıllarında Yöret Vakfı adına“Kolaylaştırıcı Grup Lideri Yetiştirme Eğitici Eğitimi Programı”'nın oluşturulması ve eğitimi.
 • 2002-2004 yılları arasında "Çağdaş Okul " projesinin danışmanlığı ve yürütülmesi.
 • 2004 – 2006 yılları arasında Kadıköy Belediyesi nin Aile Destek Projesi'nde Proje Danışmanlığı ve yürütülmesi.
 • 2004-2006 yılları arasında Yeniden Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığının Avrupa Birliği projesi olan “Temel Eğitim Destek Programı projesinde "Risk Altındaki Çocukların Anne Baba Eğitimi" programının hazırlanması.
 • 2004-2008 Aile Mahkemelerinde bilirkişilik görevi.
 • 2009 da UNFDP nin programı kapsamında Aile Mahkemesi Hakimleri Eğitim Programının bir bölümünde program hazırlama ve eğitmenlik.
 • 2004-2010 yılları arasında Hürriyet Gazetesi, CNN ve Dünya Nüfus Fonu İşbirliği ile Aile İçi Şiddet Projesi programlarının geliştirilmesi ve organizasyonu.
 • 2010-12 yılları arasında Özel Doğan Aile Danışmanlık Merkezinin kuruluşu ve yürütülmesi 2014 yılında AFAD Çalışana Destek Programı Eğitici Eğitimi Programını hazırlanması ve uygulanması.
 • 2015-16 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenim Merkezi BÜYEM işbirliği ile Doğa Kolejleri öğretmen eğitim programında yer almış,
 • Çeşitli ilçe ve illerdeki rehberlik Araştırma merkezlerinde kriz müdahale eğitimleri.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Avrupa Aile Terapileri Derneği EFTA ve Uluslararası Aile Terapileri Derneği IFTA üyesidir. Çift ve Aile Terapileri Derneği Kurucu üyesidir. (ÇATED)

Uzman Nurcan İnan

Nurcan İnan lisansını Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında bir dönem öğrenci değişimi ile Hollanda’nın Alkmaar Üniversitesinde eğitim görmüştür. Bu sayede Hollanda eğitim sistemini ve okullarını inceleme fırsatı bulmuştur. Yüksek Lisansını, Yıldız Teknik Üniversitesinde  Eğitim Programları Geliştirme ve Öğretimi Programında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme tezini, “İlkokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisindeki Ailesel Faktörler” konusu üzerine yazmıştır. İnan, 1998 yılında çalışma hayatına devlet okullarında öğretmenlik yapmakla başlamış; daha sonra çeşitli özel okullarda devam etmiştir. 2010 yılında Pegem İstanbul Eğitim Danışmanlık Şirketindeki eğitimci koçluğu ve danışmanlığı yapmıştır. Bu süreçte okul kuruluşları, yapılandırmaları, diğer önemli şirketlerin eğitim programlarının proje bazlı oluşturulması gibi konularda deneyim kazanmıştır. Eğitimcimiz, BÜMED MEÇ Okullarının Moda ve İstinye yerleşkelerinde Okul Müdürlüğü de yapmıştır. İnan, aynı zamanda PYP, Dizayn Yolu ile Anlama, Beyin Temelli Öğrenme, Atlas Müfredat Harita Oluşturma, Ölçme Değerlendirme eğitimleri almış; Virginea Üniversitesinde Farklılaştırma üzerine eğitim görmüştür. Eğitimcimizin, coachofteachers.wordpress.com isimli bir blog sayfası bulunmakta, kendisi bu sayfada öğretmenlere ip uçları vermekte, konularla ilgili uygulama örnekleri ve  deneyimlerini paylaşmaktadır.
شرط بندی پرسپولیس شرط بندی استقلال شرط بندی روی تراکتورسازی تبریز شرط بندی روی سپاهان شرط بندی رئال مادرید بارسلونا شرط بندی شرط بندی psg سایت شرط بندی جام جهانی شرط بندی جام جهانی 2026 سایت شرط بندی جام جهانی 2026 بازی انفجار رایگان سایت انفجار ضریب بالا بهترین سایت شرط بندی فارسی شرط بندی بدون فیلتر شرط بندی بازی رولت شرط بندی پوکر شرط بندی مونتی شرط بندی سنگ کاغذ قیچی شرط بندی بلک جک کرش رویال بت پاسور شرط شرط بندی تخته نرد آنلاین انفجار 2 بت شرط بندی بازی اسلات شرط بندی بازی پوپ سایت سامان بت ریور پوکر 2024 سایت 4030bet ورود به بازی انفجار دنس بت شرط بندی انفجار دنس آموزش بازی پوکر سایت شرط بندی 123 بهترین شرط بندی بهترین سایت شرط بندی انفجار اپلیکیشن بازی انفجار دانلود بازی انفجار انفجار بازی ربات بازی انفجار کازینو آنلاین ایرانی انفجار پولساز ورود به بازی انفجار بازی انفجار با شارژ 10 تومن سایت bet betyek وان ایکس برو آدرس سایت بت یک سایت دوست دختر اونلی فنز فارسی پیدا کردن دوست دختر ورود به ریور پوکر پدرام مختاری پویان مختاری نازنین همدانی مونتیگو داوود هزینه بیوگرافی آیسان اسلامی بیوگرافی دنیا جهانبخت سایت رسمی حسین تهی بیوگرافی کوروش وانتونز سایت آرتا وانتونز رها وانتونز بیوگرافی ربکا قادری سحر قریشی بیوگرافی تتلو بیوگرافی مهدی طارمی الناز شاکردوست سایت عادل فردوسی پور بیوگرافی نیلی افشار بیوگرافی محمدرضا گلزار سایت armin2afm بیوگرافی شادمهر عقیلی بیوگرافی سردارآزمون بیوگرافی علیرضا بیرانوند بیوگرافی رامین رضاییان وریا غفوری بیوگرافی علی دایی بیوگرافی پوریا پوتک مدگل سایت حصین بیوگرافی صدف طاهریان فرشاد سایلنت بیوگرافی آریا کئوکسر بیوگرافی sogang بیوگرافی میا پلیز بیوگرافی مهراد هیدن سایت رسمی سهراب ام جی بیوگرافی علیرضا جی جی بیوگرافی بهزاد لیتو اشکان فدایی بیوگرافی رضا پیشرو بیوگرافی گلشیفته بیوگرافی هیپ هاپولوژیست بیوگرافی سارن بیوگرافی آدام مرادی بیوگرافی محمد هلاکویی بیوگرافی علی حسنی سایت رسمی علی حسنی بیوگرافی ساسی خواننده بیوگرافی ابی باربد معصومی حسینی فایننس بیوگرافی امیرحسین نام آور بیوگرافی امین فردین بیوگرافی فرزاد وجیهی
https://ceciliamettatraduzioni.com/ https://kgo.ceciliamettatraduzioni.com/ https://icryptocurrencyy.com/product/macauup/ https://icryptocurrencyy.com/product/gacor/ https://pecintamania.online/
https://ejournal.unperba.ac.id/datamacau5d/
https://libstai.latansamashiro.ac.id/files/new/
https://sobatprinces.com/ https://heika77juara.com/ https://tukangpola.com/ https://heika77.online
https://lilin88.com/ https://privacy.reputationmanagementconsultants.com/
https://thebaba.xyz/