EĞİTMENLER

Aylin Buran

Yrd. Doç. Dr. Aylin Buran Saint Benoit Fransız Lisesi’nde tamamladığı lise eğitiminin ardından, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan aldı. Ardından aynı bölümün Yetişkin Eğitimi Programı’nda Classical Music Stage as Informal Learning Space: The Case of Fazıl Say başlıklı teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Eğitim Bilimleri Bölümü’nde iki yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2005-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde psikolojik danışman olarak görev yaptı. Görevi devam ederken, Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Eskiçağ felsefesi ve epistemoloji üzerine özel öğrenci olarak dersler aldı. Bu süre zarfında yüksek lisans tezi geliştirilmiş bir içerik ile Fazıl Say and the Classical Music Stage as Informal Learning Space adı altında Peter Lang Yayınları tarafından yayımlandı. Şu an bu yayın Harvard, Yale Üniversiteleri başta olmak üzere, birçok üniversitenin koleksiyonunda bulunmaktadır. Aylin Buran, bir dönemini University of London Institute of Education’da geçirdiği doktora sürecini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde An Analysis of the Critical Thinking of University Students Enrolled in a Faculty of Education başlıklı doktora tezi ile tamamladı.   Buran, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin aylık yayını olan Boğaziçi Dergisi’nde gönüllü olarak başladığı yayın hayatına 2011 yılında profesyonel olarak devam etti. Boğaziçi Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak beş yıl görev yaptı. Aylin Buran, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yaz okulu kapsamında üç dönem, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde ise iki dönem ders verdi; şu anda Okan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

Aylin Vartanyan Dilaver

Aylin Vartanyan Dilaver Columbia Üniversitesi Alman Edebiyatı Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. European Graduate School’da Dışavurumcu Sanat ve Sosyal Dönüşüm alanında doktora eğitimine devam etmektedir. 1994 yılından beri B.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun bir üyesi olarak İngilizce eğitmeni, Sınav ve Müfredat hazırlama komitesi üyesi ve son olarak da İleri İngilizce Biriminin bir üyesi olarak çalışmıştır. 2006 yılından beri Barış Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde müdür yardımcılığı yapmaktadır. Merkez çalışmalarının bir parçası olarak konferanslar organize etmekte, eğitim malzemeleri hazırlamakta, öğrenciler, eğitmenler, danışmanlar, STK çalışanları ve gençlerle çatışmaları dışavurumcu sanat yoluyla dönüştürme konusunda atölyeler yapmaktadır.

Bülent Sezgin

İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rejisörlük yüksek lisans programını bitirdi. “Avrupa’da Rejisörlük Kavramının Ortaya Çıkışı/Stanislavski ve Brecht Örnekleri Üzerinden Yönetmenlik Metodolojisinin İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezini yazdı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde doktora eğitimine başladı. 2014 yılında “Estetik Deneyim ve Öğrenme Olanağı Açısından Oyun-Drama-Tiyatro İlişkisi” adlı doktora tezini savunarak mezun oldu. Halen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve Doğa Koleji Drama ve Tiyatro Bölümü akademik danışmanı olarak görev yapmaktadır. Tiyatro ve drama eğitimi alanında birçok kurumda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik atölye çalışmaları düzenlemektedir. Oyunculuk, reji, çeviri-araştırma, iletişim ve organizasyon gibi alanlarda faaliyet göstermekte ve Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi internet portalinde editör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Merkezi yönetim kurulu üyesidir.

Burcu Ertürk Kılıç

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2003 yılında mezun olduktan sonra, yine aynı üniversitede Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı’nı bitirmiştir. ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalışırken Halkla İlişkiler Koordinatörü olarak görev yapmış ve kurumda halkla ilişkiler ve diksiyon konularında hizmet içi personel eğitimlerini yürütmüştür. 2011 yılından itibaren, Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik personel olarak çalışmakta ve Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde uluslararası projeler sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 1998 yılından itibaren TRT Seslendirme Sanatçısı olarak çalışmış ve kurum dışında da birçok radyo ve televizyon projesinde seslendirme yapmıştır. Tiyatro oyuncusu Ejder Akışık ile oyunculuk, seslendirme üzerine; TRT Spikerlerinden Rahmi Aygün ile sunuculuk, spikerlik üzerine çalışmalar yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası birçok konferans ve organizasyonda, profesyonel olarak İngilizce ve Türkçe sunuculuk yapmıştır. Tiyatro, iletişim, medya, reklamcılık, siyaset ve liderlik alanlarında uluslararası projeler ve programlarda aktif olarak çalışmış, bu konularda yayınlar yapmıştır. Uluslararası platformda, görme engellilere yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi konusunda AB Projesi yürütmüştür. Aynı zamanda TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu’nda ses sanatçısı olarak yer almış, Orff Müzik Aletleri ile öğrencilerle grup çalışmalarının öncülüğünü yapan Ankara Çoksesli Müzik Derneği’nde çalışmalarda bulunmuştur. Akademik ve profesyonel çalışmalarının yanında, Ankara Deneme Sahnesi’nde oyunculuk kariyerini de devam ettiren sanatçı, 2011 yılından itibaren İstanbul’a taşınmış ve Sadri Alışık Tiyatrosu’nda drama ve oyunculuk eğitimine devam etmiştir. Şu anda, uluslararası platformda faaliyet gösteren SanatOdası/KunstRaum Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuk yapmakta ve diksiyon, iletişim ve drama eğitimleri vermektedir. Uluslararası THEATRE (TİYATRO) Projesi kapsamında, İtalya’da geliştirilen ve okula devam motivasyonunu arttırmada bir yöntem olarak drama ve tiyatroyu uygulayan “Cosquillas Metodu”nun Türkiye’de uygulanması ve bu metodun Türkiye koşullarına adaptasyonu ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. www.burcuerturk.com

Engin Ader

Yrd. Doç. Dr. Engin Ader Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır.  2009 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve matematik öğretmen eğitimi, problem çözme, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

Engin Ader farklı seviyelerde çalışan öğretmenlere matematik öğretim uygulamaları konusunda eğitimler vermektedir. 2014 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Merak Eden Çocuk Okullarının ilkokul ve ortaokul seviyesinde matematik eğitim danışmanlığını yapmaktadır. Bunun yanı sıra 2016-2017 akademik yılında Arizona Eyalet Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuş ve bu süre zarfında alanın önde gelen akademisyenleriyle birlikte çalışmalar yapmıştır. 2015 yılından itibaren European Association for Research in Learning and Instruction - EARLI’nin üstbiliş ve özdüzenleme çalışma grubunun koordinatörlüğünü yapmaktadır.

Fatih Çağlayan Mercan

Doç. Dr. Fatih Çağlayan Mercan Marmara Üniversitesi'nde Fizik Eğitimi lisansının ardından fen eğitimi alanında The Ohio State University'de yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Araştırmaları kişisel epistemoloji, argümantasyona dayalı öğretim yöntemleri, öğretim programlarının analizi ve geliştirilmesi ve uluslararası büyük ölçekli sınavlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Hizmet öncesi fen ve matematik öğretmenlerine yönelik öğretim yöntemleri, araştırma yöntemleri, müfredat analizi ve geliştirme ile bilim teknoloji ve toplum gibi konularda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.

Yetişkin eğitimi ile ilgili iki ayrı Avrupa Birliği projesinde araştırmacı olarak görev almıştır. Üniversite dışındaki kurumsal eğitimlerde eğiticinin eğitimi ve takım oyunu başta olmak üzere çeşitli eğitimler vermektedir. Ayrıca hizmet içi öğretmen eğitimine yönelik olarak fen bilimlerinde sorgulamaya dayalı öğretim yöntemleri, STEM öğretimi ve ölçme ve değerlendirme  konularında eğitimler vermektedir.

Dr. Mercan 2011 ve 2013 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından Öğretimde Üstün Başarı ödülüne layık bulunmuştur.

Fatma Aslan Tutak

Fatma Aslan-Tutak,  2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi Bölümünden mezun olmasının ardından 2005 yılında University of Florida’da başlamış olduğu matematik eğitimi alanındaki doktora eğitimini tamamlamış ve 2010 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Aslan-Tutak’ın araştırmaları öğretmen eğitimi, matematik öğretme bilgisi ve ölçülmesi, matematik eğitimi alanında uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar, öğretmen adayları ve öğretmenlerin bilgisinin güçlendirilmesi için eğitimler geliştirilmesi ve uygulanması, sınıf tabanlı ölçme-değerlendirme, fen ve matematik alanlarında sınıf içi ölçme değerlendirme uygulamaları, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi konuları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Neylan Özdemir

İstanbul Üniversitesi Pedagoji lisansı ve Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisansüstü derecesi vardır. La Joya Enstitüsünde “Grup Danışmanlığı”, Community Stress Prevention Center ve Nord International Trauma Consultancy’de “Psikolojik Kriz ve Müdahale Teknikleri” alanlarında sertifika programlarını tamamlamıştır. ileri süpervizyon eğitimini de kapsayan 5 yıl süreli “Aile Terapisi” eğitimini bitirmiş, ardından, alandaki yoğun uygulama çalışmaları devam ederken Hiebert Institute’ten “aile terapisinde süpervizörlük eğitimi” nin bir bölümünü almıştır. Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerinin kurucularından ve yöneticilerinden biridir. Uzun yıllar İstanbul Özel Amerikan Robert Kolejde psikolojik danışman olarak görev yapmıştır. BAKIŞ ta özelikle bireysel ve aile danışmanlığı ve psikolojik kriz müdahale konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Yetişkinler, gençler için konferanslar, seminerler vermekte, eğitim gruplarını yürütmekte, kendini geliştirme, iletişim, gençlerin gelişimleri ve sosyal beceri kazanmaları konusunda programlar geliştirilmesinde ve uygulanmasında çeşitli vakıf ve dernekler için katkıda bulunarsak görev almaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve uygulanmasında yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.   Çalışma ve projelerinden bazıları;
 • 1997-1998 yıllarında Yöret Vakfı adına“Kolaylaştırıcı Grup Lideri Yetiştirme Eğitici Eğitimi Programı”'nın oluşturulması ve eğitimi.
 • 2002-2004 yılları arasında "Çağdaş Okul " projesinin danışmanlığı ve yürütülmesi.
 • 2004 – 2006 yılları arasında Kadıköy Belediyesi nin Aile Destek Projesi'nde Proje Danışmanlığı ve yürütülmesi.
 • 2004-2006 yılları arasında Yeniden Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığının Avrupa Birliği projesi olan “Temel Eğitim Destek Programı projesinde "Risk Altındaki Çocukların Anne Baba Eğitimi" programının hazırlanması.
 • 2004-2008 Aile Mahkemelerinde bilirkişilik görevi.
 • 2009 da UNFDP nin programı kapsamında Aile Mahkemesi Hakimleri Eğitim Programının bir bölümünde program hazırlama ve eğitmenlik.
 • 2004-2010 yılları arasında Hürriyet Gazetesi, CNN ve Dünya Nüfus Fonu İşbirliği ile Aile İçi Şiddet Projesi programlarının geliştirilmesi ve organizasyonu.
 • 2010-12 yılları arasında Özel Doğan Aile Danışmanlık Merkezinin kuruluşu ve yürütülmesi 2014 yılında AFAD Çalışana Destek Programı Eğitici Eğitimi Programını hazırlanması ve uygulanması.
 • 2015-16 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenim Merkezi BÜYEM işbirliği ile Doğa Kolejleri öğretmen eğitim programında yer almış,
 • Çeşitli ilçe ve illerdeki rehberlik Araştırma merkezlerinde kriz müdahale eğitimleri.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Avrupa Aile Terapileri Derneği EFTA ve Uluslararası Aile Terapileri Derneği IFTA üyesidir. Çift ve Aile Terapileri Derneği Kurucu üyesidir. (ÇATED)

Nur Yiğitoğlu

Nur Yigitoglu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyati (ana dal) ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık (çift anadal) alanlarında tamamlamıştır. 2006 yılında Fulbright Üstün Başarı bursunu alarak yüksek lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve master derecesini 2008 yılında Michigan State Üniversitesi’nden İngilizce öğretmenliği alanında almıştır. 2011 yılında Georgia State Üniversitesi’nde yazma öğretmeni eğitimi alanında yazdığı tez ile doktora derecesini almıştır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve lisans ve yüksek lisans seviyelerinde yazma, ikinci dil öğretim yöntemleri ve araştırma yöntemleri alanlarında çeşitli dersler vermektedir. Güncel araştırmaları ikinci dilde yazma ve ikinci dil edinimi arasındaki arayüz, ikinci dilde yazma eğitiminde tür/janr odaklı yöntem kullanımı ve ikinci dil yazma öğretmeni eğitimi konularına odaklanmaktadır.

Nurcan İnan

Nurcan İnan lisansını Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında bir dönem öğrenci değişimi ile Hollanda’nın Alkmaar Üniversitesinde eğitim görmüştür. Bu sayede Hollanda eğitim sistemini ve okullarını inceleme fırsatı bulmuştur. Yüksek Lisansını, Yıldız Teknik Üniversitesinde  Eğitim Programları Geliştirme ve Öğretimi Programında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme tezini, “İlkokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerisindeki Ailesel Faktörler” konusu üzerine yazmıştır. İnan, 1998 yılında çalışma hayatına devlet okullarında öğretmenlik yapmakla başlamış; daha sonra çeşitli özel okullarda devam etmiştir. 2010 yılında Pegem İstanbul Eğitim Danışmanlık Şirketindeki eğitimci koçluğu ve danışmanlığı yapmıştır. Bu süreçte okul kuruluşları, yapılandırmaları, diğer önemli şirketlerin eğitim programlarının proje bazlı oluşturulması gibi konularda deneyim kazanmıştır. Eğitimcimiz, BÜMED MEÇ Okullarının Moda ve İstinye yerleşkelerinde Okul Müdürlüğü de yapmıştır. İnan, aynı zamanda PYP, Dizayn Yolu ile Anlama, Beyin Temelli Öğrenme, Atlas Müfredat Harita Oluşturma, Ölçme Değerlendirme eğitimleri almış; Virginea Üniversitesinde Farklılaştırma üzerine eğitim görmüştür. Eğitimcimizin, coachofteachers.wordpress.com isimli bir blog sayfası bulunmakta, kendisi bu sayfada öğretmenlere ip uçları vermekte, konularla ilgili uygulama örnekleri ve  deneyimlerini paylaşmaktadır.

Özge Özdemir

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Montclair State University / Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) merkezinde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği programını tamamladı. Pek çok ülkede ilerlemeci öğretim yöntemleri arasında ilk sıralarda yer alan Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemini Türkiye’de bilinir kılma, araştırma ve uygulama çalışmalarıyla yaygınlaştırma amacıyla Little Thinkers Society’i kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası programını yürütmekte, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersi vermektedir. Eğitmenlik, eğitmen eğitimi, eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi ve deneyim sahibidir. 2009 doğumlu Ferhan'ın annesidir.

Serkan Özel

Doç. Dr. Serkan Özel, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi programından almıştır. Doktora eğitimini Texas A&M Üniversitesi’nde Eğitim Psikolojisi Bölümü’nde Eğitim Teknolojileri uzmanlığı ile 2009 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sürecinde, Dallas ve Waco Bağımsız Okul Bölgeleri’nde çok sayıda okula ortaokul ve lise öğretmenlerine proje-temelli öğrenme konularında disiplinler arası projeler geliştirilmesi üzerine kişisel gelişim seminerleri vermiştir. Doç. Dr. Özel’in çalışma alanları, matematik öğretimi uygulamaları, teknoloji entegrasyonu ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Doç. Dr. Özel, eğitim teknolojileri konusunda uzmandır. Özellikle, matematik ve teknolojinin bütünleşik olarak kullanılması için öğretmenlerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin öğretmenlere ulaştırılması konularında çalışmaktadır. Uzmanlık alanındaki çalışmaların yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nde birçok komisyonda ve birçok akademik derginin bilim kurullarında aktif olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Matematik Eğitimi Derneği’nin seçilmiş kurucu üyeleri arasındadır.

Sevil Akaygün

Lisans derecesini 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği programından alan Dr. Akaygün, 12 yıl kimya ve fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Fen Bilimleri Eğitimi alanında yüksek lisans, 2008 yılında Kuzey Kolorado Üniversitesi’nden kimya alanında yüksek lisans, 2009 yılında aynı üniversiteden kimya eğitimi alanında doktora derecelerini almıştır. Araştırma alanları arasında kimya eğitiminde görselleştirme ve teknoloji kullanımı, nanoteknoloji eğitimi ve STEM eğitimi bulunan Dr. Akaygün, bu konularda projeler yürütmekte ve öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitimler vermektedir.

Zeynep Kızıltepe

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, Robert Koleji bitirdikten sonra, lisans ve öğretmenlik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; yüksek lisansını ise aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. Daha sonra, University of Exeter’dan doktora derecesini Eğitim alanından aldıktan sonra, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde önce Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne, 2001 yılında ise aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümüne geçti. Prof. Kızıltepe, Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, iki farklı dekana Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu; üniversitenin çeşitli kurul ve komisyonlarında görev yaptı. Üniversite dışında ise, çeşitli eğitim kurumlarında kısa ve uzun süreli olarak akademik danışmanlık yaptı. Prof. Kızıltepe’nin yurt içinde ve yurt dışında (ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda, Hindistan, Japonya) yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri, Türkiye’de yayınlanmış ‘Öğretişim-Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım’ adlı bir ders kitabı ile Peter Lang Publishers’dan basım aşamasında olan ‘Motivational Issues in Teaching’ adlı bir kitabı vardır.