EĞİTİMLER

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YAZMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

Yazma becerisinin öğretimi teorisi, temelinde ana dili İngilizce olanlara birinci dilde yazma becerisi konusunda ortaya çıkmış olsa da, 1980 li yılların sonunda ikinci ve yabancı dil olarak İngilizce öğreniminin artması ile ikinci dilde yazma teorisi olarak şekillenmeye başlamıştır.  Bu eğitimde yabancı dilde yazma becerisi konusundaki araştırmalardan yola çıkarak yabancı dilde yazma becerisi öğretiminde kültürün rolü, öğretmen ve akran değerlendirmesinin etkisi, derlem odaklı materyal geliştirilmesi ve okuma odaklı materyal geliştirme konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca yazma ödevlerine geri bildirimde bulunma, yazma becerisinin farklı şekillerde sınanması, yazma derslerinin sosyal medya ve teknoloji ile desteklenmesi konularında çalışmalar yapılacaktır. Eğitim süresince öğretmenler, tartışılan konular ışığında, kendi sınıflarında kullanabilecekleri yazma öğretimi materyalleri geliştirecektir.

Kazanımları

Eğitimin sonunda öğretmenler,
1- İkinci dilde yazma becerisi öğretiminin bilişsel ve sosyo kültürel altyapısı hakkında bilgi sahibi olurlar,
2- Edindikleri teorik bilgiyi farklı seviyelerde yazma becerisi öğretimi için pratik yaparlar,
3- Öğrendikleri teorik ve pratik bilgiler ışığında ikinci dilde yazma becerisi öğretimi konusunda kendi kişisel öğretim felsefelerini oluştururlar.

Kimler İçin?

Bu eğitim, her seviyede İngilizce öğreten öğretmenlere yöneliktir. Ayrıca kendilerinin yazmayı öğrenme süreçlerini keşfetmek isteyen bireyler de eğitimden faydalanabilirler.

Eğitmenler

Dr.Öğr.Üyesi Nur Yiğitoğlu

Nur Yigitoglu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyati (ana dal) ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık (çift anadal) alanlarında tamamlamıştır. 2006 yılında Fulbright Üstün Başarı bursunu alarak yüksek lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve master derecesini 2008 yılında Michigan State Üniversitesi’nden İngilizce öğretmenliği alanında almıştır. 2011 yılında Georgia State Üniversitesi’nde yazma öğretmeni eğitimi alanında yazdığı tez ile doktora derecesini almıştır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır ve lisans ve yüksek lisans seviyelerinde yazma, ikinci dil öğretim yöntemleri ve araştırma yöntemleri alanlarında çeşitli dersler vermektedir. Güncel araştırmaları ikinci dilde yazma ve ikinci dil edinimi arasındaki arayüz, ikinci dilde yazma eğitiminde tür/janr odaklı yöntem kullanımı ve ikinci dil yazma öğretmeni eğitimi konularına odaklanmaktadır.