EĞİTİMLER

OKULUMDA STEM UYGULAMALARI

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

Bu eğitimin amacı ortaokul/lise fen (fizik, kimya, biyoloji) ve matematik öğretmenlerinin işbirliği halinde çalışarak STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik, FeTeMM) eğitimi bilgi ve farkındalığı kazanmalarıdır. Eğitimin içeriği ana hatları ile aşağıda belirlenmiş olup, eğitimi talep edecek okulların ihtiyaçlarına yönelik gerekli değişiklikler de yapılabilir. Okulumda STEM Uygulamaları öğretmenler ve onların öğrencileri ile birlikte yürütülmek üzere tasarlanmıştır. Toplamda  4 tam gün olarak düşünülen eğitimde 3 gün öğretmenlerle çalışılacağı gibi bir gün de öğretmenlerin okullarından davet edecekleri 5şer öğrenciden oluşan grupla birlikte çalışılarak öğretmenlerin STEM eğitimi uygulamalarını hem öğrenen hem de öğretmen olarak deneyimlemeleri hedeflenmiştir.                                                                               1.gün: STEM Eğitimine Giriş (Öğretmen)

 • STEM Eğitimi nedir?
 • STEM eğitimi etkinlik örneği - I
 • STEM Eğitimi nasıl uygulanır?
 • Proje tabanlı öğrenme
2. gün: STEM Eğitimi Uygulamaları (Öğretmen ve Öğrenci)
 • STEM etkinliği - II
 • STEM eğitimi ve süreç odaklı değerlendirme
 • STEM etkinliği - III
 • Okulumda STEM Eğitimi Uygulamaları
3. gün: STEM Eğitimi Uygulamaları (Öğretmen)
 • STEM etkinliği - III
 • STEM etkinliklerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında dikkat edilecek noktalar
 • STEM etkinliği geliştirme – Grup Çalşması
 • STEM etkinlik çıktı – Grup Sunuları
  4.gün: Sunu ve Değerlendirme (Öğretmen)
 • STEM etkinliği geliştirme – Grup Çalşması
 • STEM etkinlik çıktı – Grup Sunuları
 • Değerlendirme ve Kapanış

Kazanımları

• Proje tabanlı öğrenme
• Tasarım tabanlı öğrenme
• 21. yy beceleri
• STEM etkinliği değerlendirme
• STEM etkinlik uygulama
• STEM etkinliği hazırlama

Eğitmenler

Doç.Dr.Fatma Aslan Tutak

Fatma Aslan-Tutak,  2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi Bölümünden mezun olmasının ardından 2005 yılında University of Florida’da başlamış olduğu matematik eğitimi alanındaki doktora eğitimini tamamlamış ve 2010 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Aslan-Tutak’ın araştırmaları öğretmen eğitimi, matematik öğretme bilgisi ve ölçülmesi, matematik eğitimi alanında uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar, öğretmen adayları ve öğretmenlerin bilgisinin güçlendirilmesi için eğitimler geliştirilmesi ve uygulanması, sınıf tabanlı ölçme-değerlendirme, fen ve matematik alanlarında sınıf içi ölçme değerlendirme uygulamaları, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi konuları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Doç.Dr.Sevil Akaygün

Lisans derecesini 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği programından alan Dr. Akaygün, 12 yıl kimya ve fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Fen Bilimleri Eğitimi alanında yüksek lisans, 2008 yılında Kuzey Kolorado Üniversitesi’nden kimya alanında yüksek lisans, 2009 yılında aynı üniversiteden kimya eğitimi alanında doktora derecelerini almıştır. Araştırma alanları arasında kimya eğitiminde görselleştirme ve teknoloji kullanımı, nanoteknoloji eğitimi ve STEM eğitimi bulunan Dr. Akaygün, bu konularda projeler yürütmekte ve öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitimler vermektedir.