EĞİTİMLER

OKULUMDA FETEMM (STEM) UYGULAMALARI

İçeriği

Bu eğitimin amacı lise fen (fizik, kimya, biyoloji) ve matematik öğretmenlerinin işbirliği halinde çalışarak FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik, STEM) bilgi ve farkındalığı kazanmalırdır. Eğitimin içeriği ana hatları ile aşağıda belirlenmiş olup, eğitimi talep edecek okulların ihtiyaçlarına yönelik gerekli değişiklikler de yapılabilir. Okulumda FeTeMM (STEM) Uygulamaları Bu eğitim, öğretmenler ve onların öğrencileri ile birlikte yürütülmek üzere tasarlanmıştır. Toplamda 4 tam gün olarak düşünülen eğitimde 3 gün öğretmenlerle çalışılacağı gibi bir gün de öğretmenlerin okullarından davet edecekleri 5şer öğrenciden oluşan grupla birlikte çalışılarak öğretmenlerin FeTeMM eğitimi uygulamalarını hem öğrenen hem de öğretmen olarak deneyimlemeleri hedeflenmiştir. 1.gün: FeTeMM Eğitimine Giriş (Öğretmen)

 • FeTeMM Eğitimi nedir?
 • FeTeMM eğitimi etkinlik örneği - I
 • FeTeMM Eğitimi nasıl uygulanır?
 • Proje tabanlı öğrenme
2. gün: FeTeMM Eğitimi Uygulamaları (Öğretmen ve Öğrenci)
 • FeTeMM etkinliği - II
 • FeTeMM eğitimi ve süreç odaklı değerlendirme
 • FeTeMM etkinliği - III
 • Okulumda FeTeMM Eğitimi Uygulamaları
3. gün: FeTeMM Eğitimi Uygulamaları (Öğretmen)
 • FeTeMM etkinliği - III
 • FeTeMM etkinliklerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında dikkat edilecek noktalar
 • FeTeMM etkinliği geliştirme – Grup Çalşması
 • FeTeMM etkinlik çıktı – Grup Sunuları
  4.gün: Sunu ve Değerlendirme (Öğretmen)
 • FeTeMM etkinliği geliştirme – Grup Çalşması
 • FeTeMM etkinlik çıktı – Grup Sunuları
 • Değerlendirme
 

Kazanımları

Proje tabanlı öğrenme
Tasarım tabanlı öğrenme
YY beceleri
FeTeMM etkinliği değerlendirme
FeTeMM etkinlik uygulama
FeTeMM etkinliği hazırlama

Eğitmenler

Fatma Aslan Tutak