EĞİTİMLER

ÖĞRETMENLER 2030: K12 OKUL ÖĞRETMENLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

Teknoloji ve inovasyon odaklı küresel dönüşümün yaşandığı günümüzde, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya için, UN SDSN Türkiye, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) doğrultusunda, “Birleşmiş Milletler Gündem 2030” vizyonu ile uyumlu projeler yürütmektedir. Bu çerçevede; dünyanın geleceğini şekillendirecek çocukların eğitimine odaklanılmış; anaokulundan başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürülebilirlik eğitim programları tasarlanmıştır. Öğrencilerin sürdürülebilir bir dünya vizyonunu kazanmalarında en büyük pay öğretmenlere aittir. Bu çerçevede Öğretmenler 2030: K12 Okul Öğretmenleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi, K12 okullarında görev yapan öğretmenlere, sürdürülebilir kalkınma kavramını, BM 2030 Gündemini ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını güncel örnekler ile aktarırken; yetiştirecekleri öğrencilerin çözüme odaklanarak, yaratıcılık ve girişimciliği tetikleyecek faaliyetleri eğlenceli bir eğitim ortamında öğretmeyi hedeflemektedir.

Kazanımları

SDSN küresel ölçekte UNESCO ve Ban Ki-moon Center ile işbirliği içinde Mission 4.7 (Görev 4.7) ve Global Schools (Küresel Okullar) programları çerçevesinde k12 okullarına yönelik sürdürülebilir kalkınma eğitimleri yürütmektedir. Bu çalışmalardan Öğretmenler 2030: K12 Okul Öğretmenleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi, K-12 düzeyinde görev yapan öğretmenlerin, sürdürülebilirlik vizyonunu kavramalarını, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları ve alt boyutları hakkında bilgi edinmelerini, edinilen bilgi ve birikimi kişisel ve mesleki yaşantılarına yansıtmalarını, Education for Sustainable Development – ESG / Sürdürebilir Kalkınma için Eğitim (SKE) yaklaşımını benimsemelerini ve bu yaklaşım bağlamında uygulama becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Kimler İçin?

K12 Okul Öğretmenleri

Eğitmenler