EĞİTİMLER

MATEMATİK ÖĞRETİMİYLE ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

Matematik öğretiminin en önemli hedeflerinden biri öğrencilerin matematiği kullanarak düşünmelerini ve problem çözme, sorgulama, genelleme yapma, gerekçelendirme gibi düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Son yıllarda öğretim programlarında bu yönde değişiklikler yapılmasına rağmen bu tarz hedeflere ulaşmada öğretmen faktörü çok önemlidir. Öğretmenlerin öğrencileri için ne tarz matematik görevleri tasarlayacakları, bu görevleri öğrencilere nasıl sunacakları ve uygulanan görevleri düşünme becerilerini geliştirmek için ne şekilde sürdürecekleri öğrencilerin gelişimini doğrudan etkilemektedir. Bu eğitimde, ilk ve ortaokul seviyesinde matematik derslerinde kullanılacak görevlerin uygulamasıyla ilgili planlamadan sınıfça yapılacak tartışmalara kadar geçen süreçlerin en etkin şekilde yürütülmesi üzerinde çalışılacaktır.  Öğrencilerin bizzat elleriyle, zihinleriyle ve ağızlarıyla aktif olarak matematik yapacakları ortamların oluşturulması, matematik kavramlarının zihinde oluşmasına destek olacak modeller ve öğretim materyalleri ve bunların matematik görevlerinde verimli bir şekilde kullanılması için öğretmenlerin yapması gerekenler tartışılacaktır. Öğrencilerin düşünme becerilerini destekleyecek yönde bireysel ve tüm sınıf seviyesinde yapılacak tartışmalar matematik görevleriyle ilişkileri bağlamında tartışılacak ve öğretmenlerin sınıflarında kullandıkları soruları bu yönde nasıl şekillendirecekleri üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Öğretmenler eğitim boyunca ele alınan fikirleri, farklı ülkelerden derlenmiş örneklerle de desteklenerek yapılandırılmış uygulamalarla deneyimleme ve tartışma fırsatı bulacaktır.

Kazanımları

Öğretmenler bu eğitimin sonunda:
- öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek için öğretmenler tarafından dikkat edilmesi gereken faktörler,
- öğrencileri için geliştirdikleri matematik görevlerini baştan sona kadar nasıl verimli bir şekilde uygulayabilecekleri,
- matematik görevlerini düşünme becerilerini geliştirecek şekilde hangi sorularla destekleyebilecekleri,
- sınıflarında çeşitli öğretim materyallerini ve modelleri matematik kavramları ve görevleri ile ne şekilde ilişkilendirerek kullanabilecekleri
hakkında farkındalık geliştirecektir.
Ayrıca uygulamalı örnekler üzerinde yapılacak tartışmalar öğretmenlerin hazır olarak alıp sınıflarında kullanacakları reçeteler sunmak yerine sınıflarında yapacakları her çalışmayı eleştirel bir gözle ele alıp öğrencilerin düşünme becerilerinin destekleyecek şekilde geliştirmelerini sağlayacak bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemektedir.

Kimler İçin?

Eğitim sınıf öğretmenleri ve ortaokul matematik öğretmenleri için hazırlanmıştır.

Eğitmenler

Dr.Öğr.Üyesi Engin Ader

Dr. Öğr. Üyesi Engin Ader Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır.  2009 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve matematik öğretmen eğitimi, problem çözme, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi, istatistik öğretimi gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Engin Ader farklı seviyelerde çalışan öğretmenlere matematik öğretim uygulamaları konusunda eğitimler vermektedir. 2014 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Merak Eden Çocuk Okullarının ilkokul ve ortaokul seviyesinde matematik eğitim danışmanlığını yapmaktadır. Bunun yanı sıra 2016-2017 akademik yılında Arizona Eyalet Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuş ve bu süre zarfında alanın önde gelen akademisyenleriyle birlikte çalışmalar yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında European Association for Research in Learning and Instruction - EARLI’nin üstbiliş ve özdüzenleme çalışma grubunun koordinatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca MEB bünyesinde yürütülen Üstün Yetenekli Öğrenciler için Öğretim Programlarının hazırlanması, ve çeşitli seviyelerde matematik öğretim programlarının hazırlanmasında görev almaktadır.