EĞİTİMLER

İKLİM 2030: EĞİTMEN VE AKADEMİSYENLER İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMİNERİ

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BUYEM), Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) ve UN SDSN Turkey işbirliğinde hazırlanan 24 saatlik "İklim 2030: Eğitmen ve Akademisyenler için İklim Değişikliği Eğitimi" (ilgi duyan ve öğretmen olduğunu belgeleyen tüm öğretmenler, öğretmen adayları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler), iklim değişikliğinin temel kavramları, fiziksel temelleri, iklim değişikliğinin azaltım ve uyum boyutu, uluslararası süreçleri ve sürdürülebilir iklim eylemleri konusunda eğitmenlerin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar, iklim değişikliğinin neden olacağı sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik sorunlar konusunda aydınlatılacaktır. Katılımcılar, iklim değişikliğinin neden olacağı sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik sorunlar konusunda aydınlatılacaktır.

Kazanımları

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BUYEM), Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) ve UN SDSN Turkey işbirliğinde hazırlanan 24 saatlik "İklim 2030: Eğitmen ve Akademisyenler için İklim Değişikliği Eğitimi"

Kimler İçin?

Programa öğretmen / öğretmen adayı /yüksek lisans ve doktora öğrencilerine göre tasarlanmıştır.

Eğitmenler