EĞİTİMLER

İKLİM 2030: EĞİTMEN VE AKADEMİSYENLER İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMİNERİ

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BUYEM), Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) ve UN SDSN Turkey işbirliğinde hazırlanan 24 saatlik "İklim 2030: Eğitmen ve Akademisyenler için İklim Değişikliği Eğitimi" (ilgi duyan ve öğretmen olduğunu belgeleyen tüm öğretmenler, öğretmen adayları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler), iklim değişikliğinin temel kavramları, fiziksel temelleri, iklim değişikliğinin azaltım ve uyum boyutu, uluslararası süreçleri ve sürdürülebilir iklim eylemleri konusunda eğitmenlerin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Katılımcılar, iklim değişikliğinin neden olacağı sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik sorunlar konusunda aydınlatılacaktır. Katılımcılar, iklim değişikliğinin neden olacağı sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik sorunlar konusunda aydınlatılacaktır.

Kazanımları

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BUYEM), Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (iklimBU) ve UN SDSN Turkey işbirliğinde hazırlanan 24 saatlik "İklim 2030: Eğitmen ve Akademisyenler için İklim Değişikliği Eğitimi"

Kimler İçin?

Programa öğretmen / öğretmen adayı /yüksek lisans ve doktora öğrencilerine göre tasarlanmıştır.

Eğitmenler

Prof.Dr.Levent Kurnaz

Levent Kurnaz, Avusturya Lisesi’ni 1984’te, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü 1988’de, Fizik Bölümü’nü 1990 yılında bitirirken Elektrik ve Elektronik alanında yüksek mühendis derecesi de almıştır. ABD, Pittsburgh Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 1991 yılında yüksek lisans, 1994 yılında ise doktora derecesiyle mezun olmuştur. 1997 yılına kadar New Orleans’daki Tulane Üniversitesi Kimya Bölümü’nde doktora sonrası çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev almıştır. Çalışmalarını halen Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde sürdürmekte olan Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın biri yurt dışında yayınlanan iki kitabıotuzun üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne bağlı olarak Genel Sekreter’in Sürdürülebilirlik Danışmanı Jeffrey Sachs tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Çözümleri Ağı’nın Türkiye eş-başkanlığı görevinde de bulunan Levent Kurnaz halen Boğaziçi Üniversitesi’nde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.