EĞİTİMLER

FEN BİLİMLERİNDE SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

Bu eğitim programının amacı ortaokul fen bilimleri ve lise fizik, kimya ve biyoloji öğretmenlerinin sorgulamaya dayalı öğretim yöntemleri konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Eğitimde fen eğitiminin ana amacı olarak değerlendirilen bilimsel okuryazarlığın kuramsal çerçevesi tartışılmakta, neden fen bilimlerini öğretiyoruz sorusuna yanıt aranmaktadır. Ardından, öğrencilerin fen bilimleri derslerine ilgilerini çekmek için bir motivasyon modeli olan ARCS (Attention [İlgi], Relevance [İlişkili], Confidence [Güven], Satisfaction [Doyum]) modeli ve öğretimi tasarlamanın bir yöntemi olan 5E  (Engage [İlgi çekme], Explore [Keşfetme], Explain [ Açıklama / Uygulama], Elaborate [Derinleştirme], Evaluate [Değerlendirme]) modeli tartışılmaktadır. Bilimsel sorgulama ve argümantasyonun yapısını açıklamak için bu konudaki çeşitli fikirler incelenmektedir. Bilimsel süreç becerilerini ölçme ve değerlendirmede kullanılan çeşitli araçlar tanıtılacaktır. Ayrıca, fen bilimleri derslerinin öğretim programlarındaki bilimsel sorgulama ve süreç becerilerinin yeri ve önemi de analiz edilmektedir. Tartışılan modeller ve kuramlar uygulamalı olarak çeşitli etkinliklerle örneklenecektir. Son olarak katılımcılar eğitimde bir ders hazırlayacak, sunacak ve dönüt alacaklardır.

Kazanımları

- Neden fen öğretiyoruz sorusunu tartışır, bu konudaki farklı fikirleri analiz eder.
- Öğrencileri fen öğrenmelerini kolaylaştırmayı sağlayan bir motivasyon modeli olan ARCS modelini açıklar.
- Fen derslerini kurgulamak ve planlamak için bir model olan 5E modelini açıklar.
- ARCS ve 5E modelini kullanarak bir ders kurgular.
- Bilimsel süreç becerilerini açıklar.
- Bilimsel argümantasyonu açıklar ve uygular.
- Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmek için sorgulamaya dayalı etkinlikler hazırlar ve uygular.
- Fen bilimleri öğretim programlarını inceler, bilimsel sorgulamanın öğretim programlarındaki yerini değerlendirir.
- Öğrencilerin bilimsel sorgulama ve süreç becerilerini değerlendirir.

Kimler İçin?

5 - 12. sınıf fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri

Eğitmenler

Doç.Dr.Fatih Çağlayan Mercan

Doç. Dr. Fatih Çağlayan Mercan Marmara Üniversitesi'nde Fizik Eğitimi lisansının ardından fen eğitimi alanında The Ohio State University'de yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Araştırmaları kişisel epistemoloji, argümantasyona dayalı öğretim yöntemleri, öğretim programlarının analizi ve geliştirilmesi ve uluslararası büyük ölçekli sınavlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Hizmet öncesi fen ve matematik öğretmenlerine yönelik öğretim yöntemleri, araştırma yöntemleri, müfredat analizi ve geliştirme ile bilim teknoloji ve toplum gibi konularda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.

Yetişkin eğitimi ile ilgili iki ayrı Avrupa Birliği projesinde araştırmacı olarak görev almıştır. Üniversite dışındaki kurumsal eğitimlerde eğiticinin eğitimi ve takım oyunu başta olmak üzere çeşitli eğitimler vermektedir. Ayrıca hizmet içi öğretmen eğitimine yönelik olarak fen bilimlerinde sorgulamaya dayalı öğretim yöntemleri, STEM öğretimi ve ölçme ve değerlendirme  konularında eğitimler vermektedir.

Dr. Mercan 2011 ve 2013 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından Öğretimde Üstün Başarı ödülüne layık bulunmuştur.