EĞİTİMLER

ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DERSİ ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

İklim krizi yalnızca bir çevre sorunu değil, ekonomik, sosyal ve politik boyutları da olan karmaşık bir problemdir. İklim sistemi ve iklim krizinin anlaşılması, bireylerin kanıta dayalı argümanlar yoluyla hareket etmelerinde; yerel, ulusal ve küresel bir bakış açısıyla bu kriz için çözüm önerileri geliştirilmesinde önemli yer almaktadır. Bu eğitim programının amacı, fen bilgisi öğretmenlerinin çevre eğitimi ve iklim değişikliği konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bu eğitimde, çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi kapsamındaki amaçlar ve hedeflenen beceriler tartışıldıktan sonra iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının etkili eğitimi için kullanılabilecek araçlar ve kaynaklar üzerinde çalışılacaktır. Bu eğitim ile fen bilgisi öğretmenlerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilgili teorik temelleri kavrayarak uygulama pratikleri edinmeleri, derslerinde kullanacakları kaynaklar ve bu kaynakların kullanımı ile ilgili bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

Kazanımları

Bu eğitim ile öğretmenlerin:
- Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kavramasını
- Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik boyutlarını değerlendirmesini
- Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik örnek öğretim uygulamalarını deneyimlemesini
- Küresel iklim değişikliği nedenleri, etkileri ve çözüm önerilerini kavramasını
- Küresel iklim değişikliği nedenleri, etkileri ve çözüm önerilerine yönelik örnek öğretim uygulamalarını deneyimlemesini
- Öğrencilerle yapılacak iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik üzerine proje tasarım planı yapmasını hedeflenmektedir.

Kimler İçin?

Eğitim fen bilgisi öğretmenleri ile çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersini verecek öğretmenler için hazırlanmıştır.

Eğitmenler

Dr.Öğr.Üyesi Gaye Defne Ceyhan

Dr.Öğr.Üyesi Gaye Defne Ceyhan, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda tamamlamıştır. 8 yıl çeşitli okullarda fen bilgisi öğretmeni olarak görev aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda yüksek lisansını tamamlamış ve bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Yüksek lisans tezinde öğretmen adaylarının iklim değişikliğini akla yatkın bulmalarında kişisel, bilişsel ve davranışsal boyutların etkilerini incelemiştir. Doktora eğitimini A.B.D.’de Syracuse Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı’nda tamamlamıştır. Bu süreçte bölümde öğretim görevlisi olarak dersler vermiş ve bir projede proje koordinatörü olarak görev almıştır. Fen eğitimi, iklim değişikliği eğitimi, bilim iletişimi, bilimsel pratikler konularında araştırmalar yürütmekte ve bu alanlarda öğretmen eğitimleri vermektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Fen ve matematik öğretmen adaylarına yönelik öğretim bilimi, öğretim yöntemleri, araştırma yöntemleri, öğretmenlik uygulamaları gibi konularda lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir. Dr. Ceyhan 2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı tarafından Öğretimde Üstün Başarı ödülüne layık bulunmuştur.