EĞİTİMLER

ÇATIŞMALARI DIŞAVURUMCU SANAT YOLUYLA DÖNÜŞTÜRMEK

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

Dışavurumcu Sanat 1980 yıllarında akademide bir terapi alanı olarak başlamış, 90’lı yıllarda Amerika’da Lesley Universitesi’nde ve daha sonra İsviçre’de bulunan European Graduate School’da geliştirilmiştir. Bu alan daha sonraları Eğitim ve Sosyal Dönüşüm disiplinlerinde da etkili olarak uygulanmaya başlamıştır. Kişilerin ve toplulukların kendilerini dönüştürme gücünün ancak kendilerinde olduğunu varsayan bu yaklaşım, sanatlararası (resim, müzik, şiir, drama, heykel, dans vb.) çalışma yöntemini merkezine alarak katılımcıların güvenli bir ortamda arzu ettikleri dönüşümü keşfetmeleri için bir estetik alan açılmasının gerekliliğini savunur. Atölyeler boyunca katılımcılar estetik alanlarını, hayal gücü ve algılarını resim yaparak, kile şekil vererek, dans ederek, ritm tutarak genişleterek içinde bulundukları çatışmaların merkezinden uzaklaşıp onları dönüştürmenin yollarını araştıracak. Dışavurumcu Sanat felsefesinin temelini oluşturan poiesis kavramını bir sanat eserine şekil vererek deneyimleyecek ve ortaya çıkan sanat eseriyle kurulan estetik ilişkinin sağlamlık ve esnekliklerine olumlu etkilerini yine sanat yoluyla ifade ederek grup içinde paylaşacaklar. Atölyeler katılımcıların kendi yaşadıkları çatışma dönüştürme deneyimi birlikte çalıştıkları öğrenci gruplarına nasıl aktaracakları konusunda bir grup çalışmasıyla sona erecek.

Kazanımları

Bu eğitimin sonunda katılımcılar dışavurumcu sanat yaklaşımını eğitim ortamlarına nasıl aktarabilecekleri konusunda beceriler kazanacak, sanatlararası yaklaşımı uygulamalarla deneyimleyecek, dil ile iletişim kurmanın ötesine geçip renk, imge, ses, ritm ve bedeni kullanarak kendini ifade etmenin yollarını araştıracak ve örgün ve yaygın sınıf ortamlarında bilinmezle baş etme becerilerini geliştirecektir. Bu çalışma eğitmenlerin sağlamlık ve esnekliklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Çatışmaları dönüştürmede eğitmenin öz farkındalığı, olumlu iletişim ve sorun yönetimi becerileri ve beden ve duyular yoluyla kurduğu etkileşim çalıştığı gruplarda karşılaştığı çatışmaları dönüştürmede çok önemlidir. Bu çalıştayın sonunda katılımcılar bu becerilerini geliştireceklerdir.

Eğitmenler

Öğr.Gör. Aylin Vartanyan Dilaver

Aylin Vartanyan Dilaver Columbia Üniversitesi Alman Edebiyatı Bölümü’nde Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. European Graduate School’da Dışavurumcu Sanat ve Sosyal Dönüşüm alanında doktora eğitimine devam etmektedir. 1994 yılından beri B.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun bir üyesi olarak İngilizce eğitmeni, Sınav ve Müfredat hazırlama komitesi üyesi ve son olarak da İleri İngilizce Biriminin bir üyesi olarak çalışmıştır. 2006 yılından beri Barış Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde müdür yardımcılığı yapmaktadır. Merkez çalışmalarının bir parçası olarak konferanslar organize etmekte, eğitim malzemeleri hazırlamakta, öğrenciler, eğitmenler, danışmanlar, STK çalışanları ve gençlerle çatışmaları dışavurumcu sanat yoluyla dönüştürme konusunda atölyeler yapmaktadır.