EĞİTİMLER

BECERİ TEMELLİ (“YENİ NESİL”) MATEMATİK SORULARININ İNCELENMESİ VE YAZIMI

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

Ülkemizde liseye geçişi düzenlemek için uygulanan LGS sınavında 2018’den beri karşılaşılan soruların yıllardır alışılagelmiş matematik sorularına göre farklı olduğu gözlemlenmiş ve bu durum eğitim camiasında bir hareketlenmeye sebep olmuştur. Önce “Yeni Nesil”, hemen sonrasında ise beceri temelli olarak adlandırılan bu sorular tam olarak nedir? Bu sorular gerçekten matematik öğretmenleri için yeni sorular mıdır? Ortaokul matematik öğretmenleri ve 3 ve 4. sınıfta matematik derslerine giren öğretmenler için hazırlanan bu eğitim ilk etapta bu sorulara cevap vererek başlayacaktır. Akıl yürütme, problem çözme, gerçek yaşam durumlarının, mesleki ve bilimsel bağlamlara özgü durumların matematiksel modellemelerinin yapılması gibi beceriler yıllardır matematik öğretim programımızda hedef alınmaktadır. Uluslararası sınavlarda uzun zamandır merkezde yer alan bu beceriler belki de ilk kez Türkiye’deki merkezi sınavlarda bu derece ön plana çıkmaktadır. Bu eğitimde, ilkokul ve ortaokul matematik öğretim programlarında öne çıkan hedef beceriler tartışıldıktan sonra hem yakın dönemde Türkiye’de sınavlarda yer alan, hem de PISA, TIMSS gibi uluslararası sınavlarda karşılaşılan örnek sorular incelenecektir. Soruların hangi bileşenlerden oluştuğu, ne gibi becerileri hedef aldığı ve oluşturulurken nelere dikkat edildiği tartışılacaktır. Bu incelemelerde özellikle uluslararası sınavların kavramsal çerçeveleri kullanılacaktır. Sorularda kullanılan gerçek yaşam durumları ve diğer bağlamlar da incelenecektir. Eğitimin kalan bölümünde ise grup halinde ve bireysel olarak soru hazırlama çalışmalarına odaklanılacaktır. Böylece öğretmenler eğitimde tartışılan soru inceleme ve hazırlama bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı bulacaktır.

Kazanımları

Öğretmenler bu eğitimin sonunda:
- Yakın dönem LGS sınavlarındaki, PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınavlardaki beceri temelli sorularda, bağlamı, hedef becerileri ve matematik içeriklerini belirleyerek değerlendirebilecek,
- Beceri temelli matematik soruları hazırlarken dikkat edecekleri hususlar hakkında farkındalık geliştirecek,
- Beceri temelli matematik soruları geliştirerek bu soruları eleştirel bir gözle değerlendirebilecektir.

Kimler İçin?

Eğitim ortaokul matematik öğretmenleri ve 3. ve 4. sınıf öğretmenleri için hazırlanmıştır.

Öğretmenlerinin bu eğitime katılmasını isteyen okullar için eğitim hafta sonu 1 tam gün uygulamalı çalıştay ve çalıştayı takip eden 2 ay içinde 2 hafta içi günü 2şer saatlik takip çalışmalarından oluşacaktır. Takip çalışmaları öncesinde öğretmenler sorular hazırlayacak ve çalışmalar bu sorular üzerindeki tartışmalarla ilerleyecektir.

Bireysel katılımla gerçekleşecek eğitimler ise bir tam gün içinde hem kuramsal hem de uygulamalı kısımlardan oluşacaktır.

Eğitmenler

Dr.Öğr.Üyesi Engin Ader

Dr. Öğr. Üyesi Engin Ader Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldıktan sonra aynı üniversitede matematik eğitimi alanında yüksek lisans yapmış ve İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır.  2009 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve matematik öğretmen eğitimi, problem çözme, çocukların düşünme becerilerinin geliştirilmesi, istatistik öğretimi gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Engin Ader farklı seviyelerde çalışan öğretmenlere matematik öğretim uygulamaları konusunda eğitimler vermektedir. 2014 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Merak Eden Çocuk Okullarının ilkokul ve ortaokul seviyesinde matematik eğitim danışmanlığını yapmaktadır. Bunun yanı sıra 2016-2017 akademik yılında Arizona Eyalet Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulunmuş ve bu süre zarfında alanın önde gelen akademisyenleriyle birlikte çalışmalar yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında European Association for Research in Learning and Instruction - EARLI’nin üstbiliş ve özdüzenleme çalışma grubunun koordinatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca MEB bünyesinde yürütülen Üstün Yetenekli Öğrenciler için Öğretim Programlarının hazırlanması, ve çeşitli seviyelerde matematik öğretim programlarının hazırlanmasında görev almaktadır.