EĞİTİMLER

ÖĞRETİŞİM: ELEŞTİREL DÜŞÜNCE

HEMEN KAYDOLUN

İçeriği

Bu eğitim çerçevesinde katılımcıların eleştirel düşünce kavramının ne olduğuna ve ne olmadığına yönelik bilgi dağarcıklarının gelişmesi, kavramın eğitimle olan ilişkisine yönelik bir farkındalığın oluşması hedeflenmiştir. Eleştirel düşünce hakkında yapılmış belli başlı araştırmaların gözden geçirilmesi, verilerin eğitim bilimleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerine  rol model olan öğretmenlerin kendi eleştirel düşünme yetileri ve eğilimleri hakkında bir farkındalık kazanmaları da hedefler arasındadır. Eğitim süresince,   ''bireysel dünyamızı ve insanlığı ilgilendiren konular hakkında akıl yürütürken ve kararlara varırken acaba ne derece etkin düşünebiliyoruz?'' sorusuna da yanıt aranacaktır.

Kazanımları

Öğretmenler:
Eleştirel düşüncenin kapsamlı tanımını yapabilirler.
Eleştirel düşünceyi oluşturan yetilerin ve eğilimlerin neler olduklarını ifade edebilirler.
Yetileri ve eğilimleri geliştirmeye yönelik fikirler/ yöntemler ortaya koyabilirler.
Kendi eleştirel düşünme seviyelerini değerlendirebilirler.
Eleştirel düşüncenin bireysel ve toplumsal yaşamdaki etkileri hakkında farkındalığa sahip olurlar.

Kimler İçin?

Her branştan orta-lise seviyesinde ders veren öğretmenler.

Eğitmenler

Aylin Buran

Yrd. Doç. Dr. Aylin Buran Saint Benoit Fransız Lisesi’nde tamamladığı lise eğitiminin ardından, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan aldı. Ardından aynı bölümün Yetişkin Eğitimi Programı’nda Classical Music Stage as Informal Learning Space: The Case of Fazıl Say başlıklı teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Eğitim Bilimleri Bölümü’nde iki yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2005-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde psikolojik danışman olarak görev yaptı. Görevi devam ederken, Bilkent Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Eskiçağ felsefesi ve epistemoloji üzerine özel öğrenci olarak dersler aldı. Bu süre zarfında yüksek lisans tezi geliştirilmiş bir içerik ile Fazıl Say and the Classical Music Stage as Informal Learning Space adı altında Peter Lang Yayınları tarafından yayımlandı. Şu an bu yayın Harvard, Yale Üniversiteleri başta olmak üzere, birçok üniversitenin koleksiyonunda bulunmaktadır. Aylin Buran, bir dönemini University of London Institute of Education’da geçirdiği doktora sürecini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde An Analysis of the Critical Thinking of University Students Enrolled in a Faculty of Education başlıklı doktora tezi ile tamamladı.   Buran, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin aylık yayını olan Boğaziçi Dergisi’nde gönüllü olarak başladığı yayın hayatına 2011 yılında profesyonel olarak devam etti. Boğaziçi Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak beş yıl görev yaptı. Aylin Buran, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde yaz okulu kapsamında üç dönem, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde ise iki dönem ders verdi; şu anda Okan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.  

Zeynep Kızıltepe

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, Robert Koleji bitirdikten sonra, lisans ve öğretmenlik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde; yüksek lisansını ise aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Uzun yıllar çeşitli eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. Daha sonra, University of Exeter’dan doktora derecesini Eğitim alanından aldıktan sonra, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesinin Eğitim Fakültesinde önce Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne, 2001 yılında ise aynı fakültenin Eğitim Bilimleri Bölümüne geçti. Prof. Kızıltepe, Boğaziçi Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı, iki farklı dekana Dekan Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu; üniversitenin çeşitli kurul ve komisyonlarında görev yaptı. Üniversite dışında ise, çeşitli eğitim kurumlarında kısa ve uzun süreli olarak akademik danışmanlık yaptı. Prof. Kızıltepe’nin yurt içinde ve yurt dışında (ABD, İngiltere, Belçika, Hollanda, Hindistan, Japonya) yayınlanmış çeşitli bilimsel makaleleri, Türkiye’de yayınlanmış ‘Öğretişim-Eğitim Psikolojisine Çağdaş Bir Yaklaşım’ adlı bir ders kitabı ile Peter Lang Publishers’dan 2019 yılında yayımlanan ‘Motivational Issues in Teaching’ adlı bir kitabı vardır.